اگر می خواهید در حوزه توریست درمانی در کشور های عربی عملکری قوی تر و موثر تری داشته باشید باید کارکردن با واتساپ را به خوبی یاد بگیرید ! به این علت که ملت های مختلف علاقمندی هایی متفاوت در استفاده از اپلیکیشن ها و پیام رسان ها دارند اگر تلگرام را برای پشتیبانی ، بازاریابی و تبلیغات در کشور های عربی انتخاب کرده اید مطمئن باشید که نتیجه مطلوبی نخواهید گرفت ، چون در کشور های عربی واتساپ بیشترین محبوبیت را داشته و تلگرام جایگاه مناسبی برای استفاده در کشور های عربی برای خود ایجاد نکرده است