یکی از مواردی که در حوزه بازاریابی و بخصوص بازاریابی اینترنتی بسیار مهم است این است که بدانیم محصول یا خدمتی که می خواهید تبلیغات و بازاریابی آن را بکنیم آیا از طرف مصرف کنندگان مورد استقبال قرار می گیرد ؟ آیا میزان درخواست آن خدمت یا محصول رو به افزایش است یا رو به کاهش ؟ به این دلیل که اگر ندانیم میزان درخواست محصول یا خدمت مورد نظر ما در حال کاهش است و برای آن تبلیغاتی انجام دهیم کاری بیهوده کرده ایم و پول خود را دور ریخته ایم ! در این ویدیو می خواهیم روش ارزیابی نزولی بودن یا صعودی بودن درخواست خدمات خود را در اینترنت آموزش دهیم لطفا این ویدیو را با دقت ببینید