اینستاگرام با ورود خود تحول بزرگی در روش های تبلیغاتی و بازاریابی ایجاد کرد ! این روز ها افراد زیادی را می بینییم که برای سرگرمی از اینستاگرام استفاده می کنند و برای خودشان پیجی آماده کرده اند اما در مقابل افراد زیادی را هم می توان پیدا کرد که به صورت حرفه ای برای بازاریابی فعالیت ها و محصولات خود استفاده می کنند برای این که ببتوانید فعالیتی حرفه ای در این ابزار قدرتمند داشته باشید باید با پیدا کردن هششتگ های مناسب کار خود آشنا باشید در این ویدیو سعی کرده ایم روشی مناسب را برای پیدا کردن بهترین هشتگ ها آموزش بدهیم