یکی از عواملی که در بازاریابی اینترنتی می تواند موثر و کارآمد باشد این است که علاقمندی گروه هدف خود را بشناسیم و از همان طریق تبلیغات بهتری انجام دهیم مثلا اگر بدانیم مردم عراق، بحرین، کویت و … بیشترین وقت خود را در اینترنت در چه وب سایت هایی می گذرانند در این کشور ها بهتر می توانیم تبلیغ کنیم و این را بدانید علاقمندی مردم کشور های مختلف باهم متفاوت است هرچند که زبانی مشترک داشته باشند

در این ویدیو می خواهیم روش شناسایی علاقمندی مردم کشور های مختلف را نسبت به وب سایت ها آموزش دهیم این ویدیو را با دقت ببینید